Kartoffeln, mehligkochend 7,50 / 2,5 kg Beutel

Hof Dannwisch Kartoffeln, mehligkochend

Nettofüllmenge: 2,5 kg